Avís Legal

En compliment de la Llei 34/2002 del Servei de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), informem: Nom de l’empresa: CASA TOBELLA S.L. Domicili: Carrer de València, 555, 08026 Barcelona. La societat està inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Volum 41.156 · Foli 182 · Fulla B 380908 Inscripció 1a · C.I.F. B65062093
La pàgina web de CASA TOBELLA és: www.casatobella.com. Qualsevol modificació en aquestes o l’eliminació i obertura de noves pàgines web es comunicarà en les actuals.

1. El present lloc web és propietat de CASA TOBELLA S.L. Queda prohibida la seva reproducció total o parcial sense l’expressa autorització de CASA TOBELLA S.L i dels propietaris de les marques. La reproducció, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra activitat que es pugui dur a terme amb la informació que contenen aquestes pàgines web i que es realitzi sense l’expressa autorització per part de CASA TOBELLA S.L. i/o dels propietaris de les marques, és una infracció que castiga la legislació vigent. Els noms i imatges exposades en aquesta pàgina són propietat de CASA TOBELLA S.L. CASA TOBELLA S.L. rebutja tota responsabilitat que es derivi de la mala ubicació dels continguts exposats en aquestes pàgines i es reserva el dret a actualitzar-los, eliminar-los, establir limitacions o restringir el seu accés en qualsevol moment, de manera temporal o permanent. CASA TOBELLA S.L rebutja les responsabilitats que es puguin derivar de qualsevol informació no continguda en aquest lloc web. En concret, rebutja la responsabilitat sobre la informació continguda en pàgines web de terceres persones connectades mitjançant enllaços (links), amb el lloc web de Casa Tobella. CASA TOBELLA S.L no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir pel fet d’utilitzar ordinadors infectats amb virus informàtics o de les conseqüències que es puguin derivar del mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades d’aquest.

2. Segons l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant, LOPD), CASA TOBELLA S.L informa que les dades de caràcter personal dels clients, proporcionades mitjançant l’emplenament dels formularis de registre electrònic continguts en aquest lloc web, així com d’aquelles dades a les quals CASA TOBELLA S.L accedeixi com a conseqüència de la seva navegació; de la consulta, sol·licitud o contractació d’altres serveis o productes, o de qualsevol transacció o operació realitzada durant la presentació per part de CASA TOBELLA S.L dels serveis oferts en aquest lloc web, es recolliran en un fitxer el responsable dels quals és CASA TOBELLA S.L De conformitat amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, els clients tenen dret a accedir a aquesta informació, a rectificar-la si les dades són errònies i a donar-se de baixa del fitxer mitjançant sol·licitud per escrit adreçada a CASA TOBELLA S.L Per a la seva comoditat, també podran exercir els drets abans mencionats a través de l’adreça de correu electrònic: casatobella@casatobella.com. La recollida de dades de caràcter personal es duu a terme amb la finalitat de realitzar el desenvolupament, compliment i control dels serveis oferts en el lloc web; confeccionar estadístiques i remetre publicitat d’altres productes i serveis, avisos, ofertes i, en general, informació de caràcter comercial de interès, dels CASA TOBELLA. Conforme al previst als articles 11 i 34.e de la LOPD, i atenent a la naturalesa dels productes i serveis que CASA TOBELLA ofereix, recollim igualment el consentiment del client per tal de que les seves dades siguin comunicades a favor de filials o entitats col·laboradores. CASA TOBELLA S.L es compromet a tractar de forma absolutament confidencial les dades de caràcter personal i a fer ús de les mateixes exclusivament per a les finalitats indicades. CASA TOBELLA S.L informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades personals i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscs a què estan exposades, ja siguin fruit de l’ acció humana o el medi físic o natura. Tot això, conforme amb el previst a l’article 9 de la LOPD i en el Real Decret RD 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Mesures de Seguretat dels Fitxers Automatitzats que contenen Dades de Caràcter Personal.

 

Política de Venda i condicions de cancel·lació o devolució

Si vostè no està satisfet amb el producte rebut, pot tornar-lo dins dels set primers dies des de la recepció. El primer pas és emplenar el formulari de devolució.

Aquest formulari ha de ser emplenat en la seva totalitat, i li respondrem per correu electrònic dins dels següents tres dies hàbils, amb les instruccions per formalitzar la devolució.

Els productes s’han de retornar en el seu embalatge original o equivalent. No s’atendran peticions de devolució de safates de formatges i embotits. Tampoc s’atendran devolucions de productes que arribin danyats a causa d’un embalatge insuficient.